DORŇÁK, Ondřej. Generátor hodinového signálu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190514. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Bradáč.
Uložit do Citace PRO