HRÁČEK, Michal. Směšovač filamentu s proměnným podílem vstupních materiálů pro FDM 3D tiskárny [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190520. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Robert Bayer.
Uložit do Citace PRO