FUČÍK, Stanislav. Počítačové rozhraní pro ovládání inteligentních světel pomocí protokolu DMX-512 [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190532. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Musil.
Uložit do Citace PRO