JANÍK, Jan. Testování polymerních piezorezistivních materiálů pro použití v tlakových senzorech [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190533. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Ondřej Čech.
Uložit do Citace PRO