VÍTEK, Filip. Optické značky pro lokalizaci v mobilní robotice [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190539. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Gábrlík.
Uložit do Citace PRO