DOLEŽAL, Milan. Vizualizace stacionárního robotu v C#/WPF [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190542. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce František Burian.
Uložit do Citace PRO