POLONI, Miroslav. Vytváření napěťové vlny rázovým generátorem [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190563. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Luděk Pelikán.
Uložit do Citace PRO