PRÁŠIL, Kryštof. Provozní diagnostika FVE [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190564. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Mastný.
Uložit do Citace PRO