ROUBAL, Michal. Fúzní systémy a problematika jejich stínění [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190565. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Dušan Král.

Uložit do Citace PRO