TAKÁCS, Gergő. Trendy ve vývoji jaderného paliva [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190568. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Štěpán Foral.
Uložit do Citace PRO