WINKLER, Miroslav. Nové laboratorní úlohy pro systém řízení rezidenčních budov [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190570. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Branislav Bátora.
Uložit do Citace PRO