ŽIŽLAVSKÝ, Jakub. Možnosti využití akumulace v distribuční síti [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190571. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Mastný.

Uložit do Citace PRO