ZELINKOVÁ, Kateřina - Šarlota. Vodivostní model lidské tkáně pro účely elektroporace [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190573. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO