MORAVEC, Štěpán. Působení elektrodynamických sil v rozváděči nízkého napětí [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190577. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jiří Valenta.
Uložit do Citace PRO