NOVOTNÝ, Tomáš. Lokalizace videoher [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190579. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Dagmar Šťastná.
Uložit do Citace PRO