ŠTÁBLOVÁ, Taťána. Stabilita vybraných mykotoxinů v pivu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190586. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Sylvie Běláková.
Uložit do Citace PRO