PUSTKA, Václav. Stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích čajů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190587. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jaroslav Kuchyňa.
Uložit do Citace PRO