KRAČMAN, Martin. Vsakování srážkových vod [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190596. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hluštík.
Uložit do Citace PRO