UHLÍŘOVÁ, Hana. Mikroskopie časově proměnných biologických objektů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19060. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Radim Chmelík.
Uložit do Citace PRO