FEJFAROVÁ, Aneta. Numerická analýza stability pažící konstrukce v soudržných zeminách [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190600. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Juraj Chalmovský.
Uložit do Citace PRO