ŠINDELÁŘOVÁ, Daniela. Využití rozptýlené výztuže pro zlepšení mechanických vlastností zemin [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190604. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Juraj Chalmovský.
Uložit do Citace PRO