PLATKO, Peter. Laboratorní přípravek do BPC-VIA/MZPD [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190609. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Martin Čala.
Uložit do Citace PRO