VAĽKO, Matej. Simulátor typických poruch součástí rotačních zařízení [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190611. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Martin Čala.
Uložit do Citace PRO