SÝKORA, Vojtěch. Vizuální kontrola axiálních ložisek [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190614. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Ilona Janáková.
Uložit do Citace PRO