TKADLEC, Prokop. Elektromechanický zámek dveří s biometrickou čtečkou a NFC [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190621. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Benešl.
Uložit do Citace PRO