KOLÁŘ, Bohumil. Aktuátor řídicí plochy letounu - modelování a řízení [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190634. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Lukáš Pohl.
Uložit do Citace PRO