KOLÁŘ, Bohumil. Aktuátor řídicí plochy letounu - modelování a řízení [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190634. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Lukáš Pohl.

Uložit do Citace PRO