ONDRUCH, Pavel. Příprava směsných koloidů huminových kyselin s biopolymery [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19064. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martina Klučáková.
Uložit do Citace PRO