KRŠKA, David. Propagace telekomunikačních firem a jejich výrobků a služeb - diskurzní analýza [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190644. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Šárka Rujbrová.
Uložit do Citace PRO