POLÁŠEK, Radek. Různé přístupy k vizualizaci 2D a 3D objektů v počítačové grafice [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190646. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Petra Langerová.
Uložit do Citace PRO