KLIMEK, Matěj. Asfaltová směs typu VMT pro ložní vrstvy vozovek s využitím R-materiálu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190656. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Pavel Šperka.
Uložit do Citace PRO