KOČIŠ, Michal. Návrh stavebních úprav pro zlepšení bezpečnosti cyklodopravy mezi ulici U Stavu a Za Hájkem ve Veselí nad Moravou [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190657. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.

Uložit do Citace PRO