MAJKUS, Martin. Ochrana zastavěného území obce návrhem vodohospodářských opatření v povodí [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190667. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miroslav Dumbrovský.
Uložit do Citace PRO