ŠPAČEK, Ondřej. Vyhodnocení erozních a odtokových poměrů v povodí Fryšávky [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190673. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Veronika Sobotková.
Uložit do Citace PRO