JUHÁSZOVÁ, Tereza. Numerická podpora pro štípací test na trámovém tělese [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190676. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Stanislav Seitl.
Uložit do Citace PRO