ŠPLÍCHAL, Bohumil. Stanovení návrhové únosnosti železobetonového mostu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190678. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce David Lehký.
Uložit do Citace PRO