KARLÍKOVÁ, Adéla. Modelling of flow and pressure characteristics in the model of the human upper respiratory tract under varying conditions [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190679. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Richard Paštěka.
Uložit do Citace PRO