BOJKO, Tomáš. Vliv provedení zateplení zdravotního střediska na výdaje spojené s jeho provozem [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190693. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Josef Čech.
Uložit do Citace PRO