JANÁK, Lukáš. Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E [online]. Brno [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190700. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Michal Palaščák.
Uložit do Citace PRO