BERNÁTEK, David Erik. Prostor jako paradigma výuky [online]. Brno [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190701. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Szymon Rozwalka.
Uložit do Citace PRO