WINTNER, Roman. Dostavba městského bloku - ulice Křížová [online]. Brno [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190707. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Luboš Františák.
Uložit do Citace PRO