VICANOVÁ, Nela. Prostor jako paradigma výuky [online]. Brno [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190711. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Nicol Galeová.
Uložit do Citace PRO