PŘIBYL, Jan. DOSTAVBA DVOU BLOKŮ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI V JIHLAVĚ [online]. Brno [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190712. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO