KOLOMAZNÍKOVÁ, Pavla. Prostor jako paradigma výuky [online]. Brno [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190726. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Szymon Rozwalka.
Uložit do Citace PRO