JENDRULKOVÁ, Natálie. Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E [online]. Brno [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190734. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO