DVOŘÁKOVÁ, Alena. Zahradní město [online]. Brno [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190741. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Radek Toman.
Uložit do Citace PRO