SUKOPOVÁ, Dagmar. Zahradní město [online]. Brno [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190747. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Radek Toman.
Uložit do Citace PRO