VRÁTIL, Jan. Posouzení vodního díla Rouchovany za povodní [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190749. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Jandora.

Uložit do Citace PRO