BUŘIČOVÁ, Karolína. Stabilizace podkladních vrstev dopravních staveb pomocí druhotných surovin [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190752. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.
Uložit do Citace PRO