KORNELOVÁ, Hana. Studium tepelně izolačních materiálů v konstrukci pasivních domů [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190759. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Martin Sedlmajer.
Uložit do Citace PRO