LACIKOVÁ, Petra. Lepidla na přírodní bázi určené pro dřevěné prvky [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190761. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jan Vaněrek.
Uložit do Citace PRO